Privacyverklaring Esther Malmberg Fotografie

 
 
Esther Malmberg Fotografie vindt jullie privacy erg belangrijk. Ik zal jullie gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jullie uit welke gegevens ik van jullie verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunnen jullie lezen wat jullie rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jullie privacy mogen jullie contact opnemen met privacy@esthermalmbergfotografie.nl.
 
 
Artikel 1 Wie ben ik?

Esther Malmberg Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te (2805 HE) Gouda aan de Sophiastraat 50. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63951916. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jullie persoonsgegevens.
 
 
Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunnen jullie een overzicht vinden van de gegevens die ik van jullie verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jullie te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk jullie naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, leeftijd, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik bewaar deze gegevens tot 10 jaar na aanvang van onze overeenkomst.
Tevens vraag ik jullie om voor de fotoreportage een korte vragenlijst in te vullen over jezelf / jullie gezin om jullie alvast een beetje te leren kennen. Hiermee kan ik mijn diensten optimaal aan jullie leveren. Jullie antwoorden bewaar ik tot 3 jaar na aanvang van onze overeenkomst

Esther Malmberg Fotografie maakt gebruik van een portfolio op website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jullie foto’s en (optioneel) naam. Jullie geven hier wel of geen expliciete toestemming voor middels een speciaal formulier over gebruik social media / pr-materiaal. Deze foto’s blijven op website en social media kanalen staan totdat jullie het verzoek doen tot verwijdering.

Ik bewaar de door mij geselecteerde foto’s onbeperkt in mijn archief, tenzij dit wegens technische omstandigheden onmogelijk is of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en mijn financiële administratie verwerk ik jullie naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, BTW nummer, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jullie betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Naar een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens verwijderen.

Mochten jullie onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jullie naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jullie te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten tot 3 jaar na afhandeling bewaren.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik diensten om mijn website te analyseren. Ik heb een commercieel belang om jullie surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jullie gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en heb een Facebook pixel geïnstalleerd. Ik ben hierdoor aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden. Ik heb verwerkersovereenkomsten afgesloten met Google en Facebook om jullie privacy bij het bezoeken van mijn website optimaal te beschermen.

Om het plaatsen van reacties onder mijn berichten of recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jullie naam, inhoud van het bericht en optioneel e-mail. Met het plaatsen van jullie bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Ik bewaar deze gegevens totdat jullie de reactie of ik mijn bericht verwijder. Testimonials / Recensies over onze diensten bewaar ik tot jij een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang.
 
 
Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben ik verkregen, omdat jullie deze gegevens aan mij hebben verstrekt. Het komt echter ook wel eens voor dat ik word ingehuurd om fotoreportages van jullie te maken. In dat geval verstrekt mijn opdrachtgever jullie contactgegevens.
 
 
Artikel 4 Welke rechten hebben jullie met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jullie een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jullie door mij hebben laten verwerken.

1. Inzage – Jullie kunnen te allen tijde een verzoek doen bij Esther Malmberg Fotografie om jullie gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als jullie op basis van inzage jullie gegevens aan willen laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunnen jullie hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jullie gegevens kunnen jullie bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mochten jullie je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Esther Malmberg Fotografie jullie gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jullie expliciete toestemming, hebben jullie het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik kan leveren.

Om gebruik te maken van je rechten kunnen jullie een verzoek sturen naar privacy@esthermalmbergfotografie.nl. Ik zal jullie verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan jullie verzoek kan voldoen, zal ik jullie laten weten waarom ik jullie verzoek afwijs.
 
 
Artikel 5 Wie ontvangen jullie gegevens?

Esther Malmberg Fotografie zal jullie gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jullie gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst en extern adviseurs. Ik zal met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten om jullie privacy optimaal te waarborgen. Ik zal jullie gegevens niet doorverkopen.
 
 
Artikel 6 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jullie browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jullie mijn website bezoeken worden opgeslagen. Deze cookies zullen jullie apparaten niet beschadigen.
 
 
Artikel 7 Slotbepalingen

Ik raad jullie aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als jullie vragen hebben over deze verklaring of de wijze waarop ik jullie gegevens gebruik, kunnen jullie een e-mail sturen naar privacy@esthermalmbergfotografie.nl. Als jullie een klacht hebben over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunnen jullie mij dat ook laten weten. Daarnaast kunnen jullie contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

error: Content is protected !!